MANTENIMENT

Amb el nostre contracte cada porta té la seva carpeta de manteniment i en la portada hi ha totes les dades que la identifiquen.